Header Ads Widget

Новата каска за мотор с навигация и камера

Skullysystems създаде каска за мотор, която се свързва с вашия смартфон. Разполага с GPS навигация и камера, скоято ще виждате какво се случва зад вас на пътя.
Различния начин да следите цялата информация за навигация, повиквания, съобщения и музика чрез Bluetooth свързаност на телефона с каската.