Header Ads Widget

Часовник с проектор за време

Ritot е гривна, която проектира времето, идентификация на обаждания и текстовите съшбщения от вашия смартфон.
Можете да избирате между спортен или елегантен модел гривна. Батерията е изключително мощна да издържи 30 дни в режим на готовност и 150 часа активен режим.