Header Ads Widget

Сноуборд за всички сезони

Leiftech е производител на сноубордове за всички сезони през година.
Сноуборда разполага с безжично дистанционно за управление.