Header Ads Widget

Как да произвеждаме биогаз за всички нужди в дома

Homebiogas е най-модерната, ефикасна и лесна за употреба домакинска система за произвеждане на биогаз на пазара. Можете да преобразувайте хранителните отпадъци в чиста възобновяемата енергия. Останалата храна и остатъци след ядене все още имат калории, които могат да се използват за създаване на енергия. Така че не ги изхвърляйте в боклука останалата храна. Поставете храната в уреда и бактериите в биореактора на уреда ще разрушат органичната материя и ще я превърнат в биогаз и тор.
Разполгате с 700 литра биогаз, които е готов за използване за всички ваши нужди в дома. Това е 100% естествен процес, подобно на това, което се случва в собствения ви стомах.