Header Ads Widget

Как да управлявате Facebook Messenger Chatbots

Chatbots-builder е онлайн приложение за създаване и управляване на Facebook Messenger Chatbots, които можете да използвате в страниците, на които сте администриратори, за да събирате потенциални клиенти, да отговаряте на запитвания на клиенти или да провеждате разговори с посетителите си.