Изгубени или намерени вещи в гр. Бургас, област Бургас

Групата в Facebook " Изгубени или намерени вещи в гр. Бургас " можете можете да споделите нещо, което сте изгубили или намерили някъде в гр. Бургас.