Header Ads Widget

Промотиране съдържание в социалните мрежи, Facebook, Twitter и LinkedIn

 Quuu Promote онлайн инструмент за маркетинг, който помага на инфлуенсърите да  популяризирате съдържанието си чрез реални хора в мрежата. Вашето съдържание се добавя към Quuu Promote и след това потребителите могат да споделят съдържанието ви всеки ден. Можете да популяризирайте съдържанието си до подходящата аудитория. За да започнете, трябва да добавите своя URL адрес и да изберете най-подходящата категория, която е свързана с темата на вашия сайт. След като сайта ви бъде добавен, можете да управлявате и проследявате промоцията си от таблото за управление. Всяка промоция трае 30 дни и можете да очаквате да получите стотици споделяния и споменавания в социалните медии.