Header Ads Widget

Часовник VAULT V1+ CTi

Часовника VAULT V1 + CTi се характеризира с уникален дизайн и връзката между уникалните характеристики на материалите въглерод и титан. Въглеродният титанов композит е единствен по рода си и е разработен специално за VAULT.