Header Ads Widget

Търговска платформа, която показва ликвидностa на пазара

 

 Bookmap е търговската платформа, която показва точно цялата ликвидност на пазара и търговските дейности. Идентифицирате пазарните тенденции и скритите ценови модели с висока точност. Топлинната карта показва лимитирани поръчки (историческа ликвидност), с която можете бързо да разберете кои нива на цените се доверяват на пазара, което ви позволява бързо да реагирате на промените в настроенията. Функциите за топлинна карта и обемни мехурчета на Bookmap ви позволяват да видите всички поръчки, публикувани на борсата. Лимитираните поръчки се разкриват на топлинната карта, а пазарните поръчки се показват чрез балони за обем. Вижте визуализираната пазарна динамика и придобийте по -ясна представа за пазарните тенденции. Намерете по -добри възможности за търговия. Защо Bookmap е толкова ценен за търговците? Поради уникалната си визуализация на данни за търговия и набор от инструменти за анализ на дълбочината на пазара. Той включва някои от най -добрите индикатори за дневна търговия, както и за суинг търговия. Инструменти, които ви дават възможност да се съсредоточите в разработване на успешни стратегии за дневна търговия.