Header Ads Widget

Световно замърсяване на въздуха

 Waqi е сайт, в който ще видите индекс на качеството на въздуха в реално време. Световен индекс за качеството на въздуха. Показва качеството на въздуха в реално време в света.