Header Ads Widget

Как да създадете професионални видеоклипове с изкуствен интелект

В сайта Synthesia можете да създавайте професионални видеоклипове за 15 минути. Създавайте видеоклипове за минути с помощта на редактируеми видео шаблони. Превръщате текст в реч на над 120 езика. Разпогате с голям избор от над 140 различни AI аватари. Превърнете текста във висококачествен глас