Какви ще са възможностите на микрочиповете след 20 г.?

Законът на Мур гласи, че на всеки две години сложността и мощността на микрочиповете ще се удвоява. И макар не винаги темпото да е било точно две години, то е максимално близко до тази прогноза още от 1975 г. и до днес. А според Scientific American, темпото ще продължи, но под малко по-различна форма. Все пак, ако законът продължи по този начин, в един момент чиповете ще са прекалено миниатюрни, за да се охлаждат качествено, а и технологията ще е прекалено скъпа.
За да продължат развието на микрочиповете обаче, учените смятат да ги променят изоснови. За целта те планират да използват наножици, квантови частици и дори биологически молекули. Така не само чиповете ще са значително по-мощни, но и ще могат да се развиват след като достигнат прага на сегашния си „вид“. А той е съвсем близо и няма да е изненада, ако още през следващите 20 г. се появят първите микрочипове от изцяло нов вид.