BIOS вирусите

Какво представлява BIOS?


Той представлява нещо като вход за компютъра.
Едно от основните й предназначения е да изпълнява ролята на програма за начално зареждане, наред с възможноста да съхранява множество настройки, които управляват ресурсите, които има всеки един компютър.

BIOS оперира с компютъра на “ниско” ниво, започвайки още с включването на компютъра.
BIOS -ът предава управлението на програма от по-високо ниво на операционата ни система! BIOS представлява чип (памет) на дънната платка със записаната в него програма. Когато включим компютъра първите надписи, които виждаме са от BIOS-а. При включване на компютъра тази програма започва да се изпълнява, прави разни тестове и настройки и накрая търси и стартира операционната система. BIOS също се грижи се за много от хардуерните устройства като монитор , хард диск, флопи, DVD/CD устройство понеже съдържа част от необходимите данни, за тяхното конфигуриране.
Точно заради това борбата с BIOS вирусите е най трудна понеже те могат да контролират целият хардуер и софтуер. Често пъти вирусите разбъркват данните и настройките до степен-компютърът да не може да стартира! Тогава се налага презаписване на BIOS -а и други трикове, за да се решат проблемите. .
Биоса предлага конфигуриране на някои настройки, които биха могли да бъзат полезни и които не се препоръчват за начинаещи!