Header Ads Widget

Домейни, Хост и Ай Пи адрес.Какво представляват?

Домейни, Хост и Ай Пи адрес.Какво представляват?Понеже не всички са запознати с тези основни термини, които ще се налага да използваме при поддръжката и защитата на компютъра, реших да им направим кратък оглед.
Домейн- Най кратко казано това е името на даден уеб сайт под който го откриваме в Мрежата.Или още уникално име, което сочи към дадена Интернет страница. Не могат да съществуват две едни и същи имена\ домейна\ за един и същ сайт. Ако решите да си направите сайт или блог той трябва да притежава име, за да бъде създаден и публикуван. Преводът на термина домейн означава област или част от територия в Интернет пространството, което ни дава нагледна представа. В Мрежта са се специализирали определени фирми, които държат правата за регистриране на домейни, като с тях усилено се прави бизнес, особено с по известните имена\домейни\, които могат да достигнат астрономически суми. За тази цел се подъръжат т.н. DNS-сървъри всеки от които отговаря за една или няколко зони на домейни и отговаря на заявките, касаещи определената зона.
DNS-сървърите могат да се определят още като система за имена на домейни. Тези сървъри\ компютри\ са свързани чрез логическа йерархия, като всеки сървър има уникален Ай Пи адрес. Няма да се спирам подробно, но домейните са разделени на нива. Домейни от първо ниво — например .com, .org, .edu и т.н. и
Множество домейни на държавно ниво — .bg (за България), .fi (за Финландия), .fr (за Франция) и т.н.

Тук идва и ролята на Ай Пи адреса. Какво представлява той?
Всеки домейн\ име на сайт\ съотвества на определено Ай Пи адрес. Ай Пи- то е точно адрес, който представлява поредица от числа-нещо като номера на вашият телефон- с който се осъществява връзка между два компютъра в Интернет. Комуникацията става през Интернет протоколите, за които вече писах. Той позволява на компютрите , които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на компютрите, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение. Всеки компютър има Ай Пи адрес. Тоест това е адресният номер на компютъра! Например 213.45.78.5, 85.128.60.178 .
Но понеже е трудно хората да запомнят всички тези цифри DNS преобразува тези цифри в имената, които познаваме и въвеждаме в браузъра си, когато търсим някой сайт. Вместо да въвеждаме числа ние въвжедаме www.google.bg.. Т.е.DNS е системата, която превежда домейн имената към IP адреси. Всеки сървър в интернет има уникален IP адрес от вида 123.85.56.221. За да не се налага да помним такива адреси, DNS служи като телефонен указател и превръща домейн имената в IP адреси. Тази задача се изпълнява от DNS сървърите. Ай Пи адресите могат да бъдат статични т.е. не се променят или динамични т.е. числата се променят при всяка една сесия. Пример за динамични Ай Пи- та са тези на БТК, които предлагат статични единствено на бизнес клиентите си. Понеже Ай Пи- то на практика идентифицира вашият компютър както и неговият собственик ще се спра в отделна статия, за неговото занчение при защитата на компютъра.

И ако домейнът е името на сайта, DNS преобразува числата в имена, хостинга представлява мястото където се държи сайта т.е. компютър който играе ролята на Интернет сървър. Там се държи сайтът от където всеки в Мрежата има достъп. Аналагично има фирми, които се занимават с тази дейност- едвин вид отдават под наем част от компютъра наречен сървър! Хост ще ви трябва ако решите да направите собствен сайт- както и домейн- но с това се изчерва целта на статията. Надявам се тези термини вече да си по ясни и разбираеми, когото стане въпрос за защита на компютри, програми или защита от вируси тъй като те са често използвани.