Троянски кон

Троянски кон

Троянските коне най-общо казано са програми, които работят като скрити процеси на даден компютър и дават пряк или косвен достъп на външни лица до личната информация на потребителя. Злонамерена програма, за която се твърди, че притежава някаква полезна цел. Троянските коне не се размножават като вирусите и не се разпространяват като червеите,
а дори би могъл да се използва от злонамерени трети лица за извършването на атаки върху други мрежи.
Троянците, често са използвани, за да се получи таен достъп до системата, на която са инсталирани т.е. някой отдалечено да контролира компютъра Ви. Примери за такива троянски коне са NetBus, SubSeven, Back Orifice. Той създава ключове в т.нар. регистър (registry), откъдето си осигурява начално стартиране, когато се стартира операционната система. След като се зареди в паметта, той действа на принципа на сървър и отваря един или повече порта, чрез които злонамерени личности, използващи клиентска програма, пригодена да работи с дадения вид троянец, биха могли да използват заразения компютър. Клиентите често придобиват пълен контрол над компютъра и могат дори да местят курсора на мишката върху монитора, както и да четат, трият, или качват файлове.
Превземането на канали в IRC, изтриване на съдържание от твърдия диск, кражба на поверителни данни (пароли, информация за банкови сметки и кредитни карти) и др. са също едни от основните им цели. Според статистиката на една антивирусна компанията броят на банковите троянци, чието основно предназначение е кражбата на пароли, се е увеличил с 186% между четвъртото тримесечие на 2008 г. и второто тримесечие на 2009 г ! Ако ползваме онлайн банкиране защитата от тях е задължителна!
Ето някои елементарни препоръки:

1. Никога не пускайте програми, които не знаете от кого са или не си спомняте какво представляват.

2.Внимателно преглеждайте какво получавате в пощата, защото най-традиционният начин за зарибяване е именно през e-mail.

3. Не отваряйте приложения към електронните писма, които не сте очаквали да получите, особено ако подателят е неизвестен. Винаги използвайте противовирусна програма за проверка на файловете преди тяхното отваряне.

4.Пазете се от файлове, свалени чрез програми за споделяне посредством p2p (peer-to-peer) като KaZaA или Gnutella. Това е един от най-известните начини за разпространение на троянските коне.

5. Не влизайте в сайтове, настояващи да ги гледате с IE при разрешен ActiveX


6. Не се предоверявайте на антивирусната си програма. Наскоро имах случай при който мойта антивирусна плюс една друга програма и още два онлайн скенера не можаха да открият троянец. Използвайте повече програми за сканиране\ има онлайн такива\ или програми, които са насочени към определен тип заплахи. Ако едната не успее да открие заплахата ще го направи другата!
7. Използвайте задължително защитна стена.