Header Ads Widget

Какво трябва да знаем за вирусите?

Защитата от вируси е една от основните ни задачи при защитата на компютъра. Ето защо ще се спра на някои основни видове вируси, които не е зле да познаваме.

Какво представляват вирусите ?

Вирусът представлява компютърен код, който се прикрепя към даден файл и изпълнява определени инструкции. Основното при вирусите е че те се копират и разпространяват по всички възможни начини. Игри, файлове, модеми, оптични кабели и т.н.Основната им цел е поразяване на операционата ни система.При вирус-програмите целите са много по сериозни -като кражба на информация, пароли, дори и банкови сметки. Всеки вирус или вирус- програма работят по определен начин ето защо ще се спра на тях поотделно. Най лошото е че, някои вируси могат да заразят антивурсната ви програма, която иначе е предназначена да ви пази! Заразените файлове се разпознават по специален низ наречен ключ.Но това е работа на антивирусната програма.
1. Резидентни вируси

Този тип вируси се наричат още файлови инфектори. Основното при тях е че се скриват в паметта на компютъра! Наречени още RАМ- вируси.Някои от тях могат да ви изведат съобщения, за недостатъчна памет, въпреки че имате такава налице. Интересното при тях е че те остават активни само до изключване на компютъра. Заразяването става чрез функциите на операционната система или на BIOS-a. От паметта вируса може да се размножава и да повреди определени файлове или цели програми.

- Какво представлява оперативната памет?
Оперативната памет е общо указание за производителността, което се измерва в мегабайти или гигабайти: Колкото по-голямо е числото, толкова по-бързо работят програмите.
По принцип тя се дели на ROM (Read Only Memory) и RAM (Random Access Memory). Тя
предоставя данни, които трябва да бъдат обработени или инструкции, които процесорът трябва да изпълни. Най-близка до процесора и най-често вградена в него е малка по-размер памет, наречена кеш памет (процесорен кеш). В оперативната памет се съхраняват програми, които се изпълняват към момента от процесора. Т.е. процесора първо проверява в кеш памета и ако там го няма заданието се отправя към RAM паметта.
Паметта с произволен достъп е важна, понеже от нея зависи колко и какви програми ще може да изпълнява компютърът ни едновременно. Когато компютърът стартира програма, част от нея се копира от твърдия диск в RAM-а, а от нея - в регистрите на процесора. Всички задачи, които сме дали на компютъра си, стоят записани в RAM. Ако системата обяви, че вече нямате памет, значи сте дали прекалено много задачи и те вече не се събират в RAM паметта.RAM паметта е само за изпълнение на текущи задачи и не се запазва, след като изключите компютъра.Има два вида RAM в зависимост от технологията.Двата типа са динамична и статична RAM (DRAM и SRAM).За трайно съхраняване на някои данни се използва т.нар. ROM памет.Веднъж записана на ROM чип, информацията не може да се променя и само може да се чете. Виртуалната памет се използва при недостатъчен RAM . Данните се прехвърлят на част от хард диска, но това прави намирането им по трудни и производителността по бавна.


Т.е. при ниска производителност на компютъра или при трудна работа, зацепване, увисване, недостатъчна памет е доста вероятно да имате прихванат вирус. Антивирусната, която използвате трябва да извършва проверка както на паметта така и на стартиращите програми- които не е зле да се сведат до минимум, за по добра и бърза работа на кокпютъра. Разбира се има и други необходими подробности, които ще прибавя със времето им.