Кога да изберете Safari и кога Firefox

Computerworld препоръчва да се използват браузърите Safari 4 на Apple и Firefox 3.5. Двата браузъра работят отлично като default браузъри и всяка нова версия е по-добра от предишната. Въпреки това в определени ситуации единият браузър е по-подходящ от другия.


Safari има вградена PDF поддръжка, което означава, че няма нужда да чакате да се стартира друго приложение, когато кликнете върху линк за PDF файл. Също така Safari е по-удачният избор, ако искате да пишете в блог, да оставите коментар или да пишете по други уеб формуляри. Освен това Safari предлага опция, която позволява да търсите думи в наскоро прегледани уеб страници, дори ако страниците вече не са отворени. За разлика от Firefox, Safari може да показва графика в TIFF или JPEG 2000 формат.

Firefox позволява използването на Google toolbar, който осигурява бърз достъп до Google gadgets, преводи и алгоритъма на Google за оценка на страници. Firefox дава възможност да оформите настройките за поверителност по домейни. Ако искате да настроите браузъра си по свой стил или да добавяте и пренареждате настройки, по-подходящият браузър е Firefox. Освен това Firefox може да показва математически уравнение създадени чрез стандарта MathML на W3C.