Header Ads Widget

Тапети на най-известните градове в света

Сайтът Rapidshare, можете да изтеглите колекция от 20 тапета от най-известните градове в света.

Снимките са 1600 × 1200 и файла тежи само 7,5 MB.Някои от тях са наистина красиви и оригинални.