Изпращане на гласова поща, а не на текст

Voice E-Mail Pilot е програма,която ви позволява да създадете глас в електронната ви поща,вместо текст.
По този начин можете по-добре да изразите ясно своята поща.Примера е 5-минутна записано съощени е само 300 КВ.В програмата също така може да спрете записа,когато спрете да говорите.

Детайли:
Език: Английски
Размер: 973KB
Лиценз: Безплатен
Изисква:Операционна система: Windows (всички версии)