Header Ads Widget

Поставите снимки на кориците на списания по света.

revistate е уеб услуга,която ви позволява да поставите снимки на кориците на списания по света.

Веднъж свързани към интернет страницате,трябва да качите вашите снимки, да избирате измежду многото списание предоставят като:Maxsim,National Geographic, хората, CQ,и много повече.Снимка може да бъде изтеглени,отпечатани,или да се добавя към уеб страница с помощта на код, който се предоставят.