Подобряване на ефективността на игрите в Windows

DirectX е набор от мултимедийни библиотеки на Microsoft,предназначена да подобри качеството на звук и видео на Windows.Тези драйвери, са абсолютно задължително за мултимедийни приложения като цвят,графики,видео,3D анимация и звук, като например игри.

Той се състои от няколко инструмента:
Direct3D, за представяне на триизмерни обекти.
DirectGraphics за създаване на 3D изображения.
DirectSound за възпроизвеждане на звуковите вълни.
DirectPlay, за да се тестват приложения.
DirectInput да проверите входния сигнал и изходните устройства.
DirectShow за видео хардуерно ускорение.

Детайли:
Език: Многоезичен
104MB Размер: 104MB
Лиценз:Безплатен
Изисква:Операционна система: Win2000/XP/2003/Vista/7