Превежда уеб сайтове в музика

CodeOrgan е много забвно приложение,което превръща всяка уеб страница в музиката.Той анализира текста в сайта на предоставения от вас URL и следва зададен алгоритъм,за да направи този сайт в музикална композиция.Той избира стила и музикалния ритъм на базата на съдържанието на страницата.След като чуете мелодията на вашия URL,имате възможност за споделяне на резултатите си в мрежата например в Facebook или Twitter.