Търсачка,която ви плаща за търсене

Wibi е търсачка,която ви плаща за да търсите в интернет.Реших да се направя регистрация на тест услугата.
Регистрацията е много лесна.Според Wibi, когато стигнете до 100$ щатски долара ще получите имейл за изпращане на данни за банкови депозити.Всяко валидно търсене е на стойност 0.02$(два цента)печалба.Колкото повече търсения имате толкова по-голямата ще е печалбата.