Header Ads Widget

Трансформация на вашия цифров фотоапарат в скенер

С Snapte ви ще превърнете вашите цифрови фотоапарати в скенери, които дават възможност да превърнете снимките в PDF файл.С Snapter,можете да използвате вашия цифров фотоапарат за събиране на информация:
разписки,визитки,белите дъски в класните стай, плакати,конференция,меню на любимия си ресторант,или дори книги в библиотеката.
Системни изисквания:
Windows XP или Vista
500 MHz Pentium клас
процесор или по-добре 256 MB RAM