Header Ads Widget

Изтегли видеоклипове от интернет

Ares Tube,е още една от многото програми с които можете да изтеглите видео клипове от над 30 различни уеб сайтове и да ги конвертирате директно в MPEG и MP4.По този начин ще можете да гледате тези видеозаписи от вашия IPod или на вашия компютър.
Нейния интерфейс включва малки уеб браузър.
Можете да изтеглите видео клипове от:
Angry Alien,Blennus,StreetFire,EVTV1,Blip.Tv,Break.com,Sharkle,DevilDucky,Daily Motion,Double Agent,Hiphopdeal,eVideoShare,Vidiac,Vimeo,Danerd, Google Video, Grinvi,That Video Site,Dachix,iFilm,Keiichi Anime Forever,Revver,Kontraband, Metacafe,MySpace,SmitHappens,Current Tv,Putfile,Totally Crap,Pixparty, CollegeHumor, vidiLife,vSocial,PlsThx,Music.com,AnimeEpisodes.Net,YouTube,Newgrounds,Castpost, Zippyvideos,Badjojo,NothingToxic,Bolt,Blastro,Bofunk,Lulu TV,StreetFire,EVTV1, Blip.Tv,Sharkle,DevilDucky,Daily Motion,Double Agent,Yikers,Hiphopdeal,eVideoShare, Vidiac,Vimeo,Danerd,Dachix,iFilm,Revver, Kontraband,Metacafe,MySpace,SmitHappens, Current TV,Putfile,Pixparty,CollegeHumor,vidiLife,vSocial,PlsThx,Music.com, AnimeEpisodes.Net,Newgrounds,Castpost,ZippyVideos,Badjojo,NothingToxic,Bofunk.
Детайли:
Език: Английски
Лиценз: Безплатен
Изисква:
Операционна система: Win2000/XP
Microsoft. NET Framework 2.0