Header Ads Widget

Бързо и лесно писане на писма на други езици

Попадали ли сте някога в ситуация,когато трябваше да напишете писмо на език,различен от български и английски,но не сте намерили на клавиатурата нужните букви.Interjecta е нова онлайн услуга,която ви позволява с едно кликване да копирате и поставите нужните букви.
За да се обясни действието на Interjecta със сигурност не се нуждае от подробни указания просто отидете на главната страница на сайта.Interjecta е наистина полезна услуга.