Header Ads Widget

Премахване на фона от всяко изображение

InstantMask е инструмент,който чрез една проста операция ни дава възможност за ефективно отстраняване на фона от всяко изображение.

Основните предимства в сравнение с други подобни програми са,гладки ръбове и бързото време за обработка.