Промени размера на вашите изображения

Промяна размера на вашите изображения бързо и лесно с плъзгане и пускане - JustResizeIt е безплатна услуга!Можете да използвате JustResizeIt толкова пъти, колкото искате.

1.Плъзнете и пуснете една или повече снимки в JustResizeIt!
2.Изчакайте няколко секунди.
3.Влачете и пускайте преоразмерените снимки в имейли или папки.