Намери цялата информация за даден IP адрес.

IPNetInfo е малка безплатна програма,която ви позволява да търсите цялата налична информация по конкретен IP адрес(собственик, държава, адрес, телефон, факс, електронна поща).програмаПрограмата може да бъде полезна да се проследи източникът на спам пощата.
Това е програма,която не изисква инсталация. Просто разархивирайте пакета и го стартирайте. Той е многоезичен с няколко файлове, свалени от официалния сайт.