Header Ads Widget

Превърнете имейл комуникация в удовлетворение

Превърнете имейл комуникация в удовлетворение за клиента и центъра на обратна връзка.Осигуряване на мигновени обратни връзки.Поставете уникален линк към всички ваши имейли.Nicereply рейтинг система е мощна и гъвкава.

Мотивиране на служителите си:
Създаване на сметки за служителите си, така че винаги да проверявате как са оценени в сравнение с другите колеги и да видите кой е най-добре подготвен за тази работа.

Nicereply рейтинг система е мощна и гъвкава.