Покажи местоположението ви в реално време

Ipoki е GPS база на социалната мрежа, където ще можете да споделяте местоположението си с приятели в реално време с помощта на малка програма за инсталиране в мобилните устройства с GPS.Ipoki интегрират тези данни в други социални сайтове като Netvibes, iGoogle, Facebook, Flickr, Twitter и Qik.