Header Ads Widget

Изключете всички Windows звуци, докато гледате филм или слушате музика

Това е толкова досадно, когато гледате филм и изведнъж антивирусна пишти за обновяване или вашия Outlook издава сигнал за нова поща уведомяване.Можете да спирате няколко Windows-базирани звуци от достъпа им с аудио настройките в контролния панел.
Софтуерът SoundOff спира всичките звуци на Windows само две щраквания.Тази програма се поставя точно на лентата с инструменти.SoundOff може да се прилага, когато не искате да бъде нарушено спокойствието, докато слушате музика или имате видео разговор по Skype.
Можете да изтеглите безплатно от SoundOff тук.

Щракнете върху иконата (както е показано по-долу), за да започне.

Запишете инсталационния файл и чакайте да се изтегли до край.

След като изтеглянето приключи, отворете инсталатора.

Щракнете върху бутона "Run" за да продължите с инсталацията.

Когато настройката е пълна.Стартирайте програмата и натиснете бутона "Finish".Тогава ще започне SoundOff.

SoundOff и интерфейса.

За да изключите всички Windows базирани звуци, щракнете върху иконата на програмата от таблото и изберете "Turn Sounds Off".

В таблoто икона ще се маркират с "Звука е изключен".

Това е всичко необходимо.