Header Ads Widget

Съхранява на всичко, което искаш онлайн


LiveBinders ще ви позволи да създадете папка, в която можете да организирате всичките си ресурси и достъп до тях е много по-лесно от всякога.Те могат да съдържат почти всичко, което пожелаете - снимки, видео, Word документи, PDF файлове ... изборът е изцяло ваш, и то ще зависи от вас.Разбира се, всъщност можете да споделяте съдържанието, което сте съхранили.По този начин, LiveBinders е един чудесен инструмент за сътрудничество.Безплатната версия на услугата е ограничена до 100 MB и 5 MB на файл.Тези ограничения ще бъдат автоматично премахнати от момента, в който преминете на платена сметка.Premium услугата ще е с по-добри общи характеристики за управление, като например възможността да наблюдавате качванията на файлове.