Header Ads Widget

Върни контрола, когато компютърът вече не отговаря на команди

Всеки, който използва компютърa си редовно е виждал, когато стартира много задачи и приложения, работи с няколко програми едновременно и изведнъж да установите, че компютъра не отговарят на команди.По някаква причина, компютърът е толкова зает, че не отговаря на вашите действия вече.Вашият кликвания и натискания на клавиши изобщо не ви дават никакъв шанс да си взаимодействате със системата.Понякога може да изчакате, докато се оправи.Но ако след няколко минути чакане все още нямате достъп е вероятно да натиснете клавишната комбинация ALT + CTRL + DELETE, която ви позволява да видите кои програми заемат цялото време на процесора и системата ресурси.Товава работи добре но ако не стане.
Това е мястото, където AntiFreeze предлага решение.

AntiFreeze е инструмент, с много малки размери, чака да натиснете клавишната комбинация (ALT + CTRL + Win + HOME)Трябва да я използватe само при аварийни ситуации.Веднага след като натиснете клавишната комбинация на AntiFreeze, AntiFreeze ще спре голяма част от текущите програми.