Header Ads Widget

Кражбата на мобилни устройства

LockItTight е услуга, който предоставя помощ за кражбата на мобилни устройства.След като се регистрирате безплатно услугата и инсталирате клиентския софтуер на вашия компютър.Вие можете да получите достъп до информация, предоставена на вашия компютър от всяко място на всеки компютър.LockItTight проследява местоположението на вашия компютър.
сигорност
В случай, че компютърът е изгубен, влезте в LockItTight за включване на всички доклади и събиране на доказателства.След като бъде инсталиран и конфигуриран на компютъра ви, LockItTight клиентски софтуер ще представи доклад за местоположението на компютъра от сървър на определен интервал в LockItTight.След като влезете в системата, ще можете да видите местоположението на компютъра си на картата на Google.Вие ще бъдете изумени от точността на картата и местоположението.