Header Ads Widget

Виртуална телефонна централа

Zaplee работи на Skype и ще осигури виртуална телефонна централа за малки и средни предприятия.Zaplee е най-разнообразна виртуална телефонна централа на пазара в момента.Тя работи на Skype и позволява на малките и средни предприятия да го използват онлайн, без да е необходимо инсталирането на скъп софтуер.Онлайн кол център използва функционалността на традиционния център на повиквания.
фирма
Забележително решение за създаване на виртуални центрове за повиквания, тъй като тя позволява на служителя да провежда бизнес разговори навсякъде.