Header Ads Widget

Софтуер за бизнес анализ

Bime е нов подход за анализ на данни и отчети.Това е онлайн софтуер за бизнес анализ, който ви позволява да се анализират данните, създават зашеметяващи табла за да ги управляват разумно и споделете.
бизнес
Bime излиза извън традиционните инструменти за бизнес разузнаване чрез овладяване на силата на интернета и създаване на различни неща, достъпни за Вас от всяка точка на света с интуитивен интерфейс онлайн.Софтуер услуга, която позволява безпроблемно да се адаптира към нуждите ви и вашия бизнес.