Header Ads Widget

Скрити кодове на Samsung телефони

Тези кодове трябва да работят на всеки мобилен телефон Samsung.
1) * # 9999 # - за да получите информация за софтуера
2) * # 06 # - за да получите IMEI номера на телефона
3) * # 8999 * 842 # - за вибрационно изпитване
4) * # 9125 # - за :)
5) * # 8999 * 638 # - показва информация за мрежата
6) * # 8999 * 778 # - показва информацията на СИМ-картата
7) * # 0837 # - за да проверите версията на софтуера на вашия Samsung телефон
8) * # 0001 # - за да получите сериен номер на телефона
9)* # 0228 # или * # 8999 * 228 # - за да получите информация на батерията на вашия телефон
10)* # 8999 * 837 # - за да получите информация за версията на хардуер
телефон
Тези кодове са свързани с функционалността на Samsung телефона.

10)* # 1234 # - версия на фърмуера
11)* # 8999 * 523 # - LCD яркост
12)* # 2255 # - списък на повикванията
13)* # 8999 * 8378 # - тест меню
14)* # 4777 * 8665 # - GPRS инструмента
15)* # 232337 # - Bluetooth MAC адрес
16)*#5282837# - Java версия