Header Ads Widget

Нежелани повиквания или SMS

Обзалагам се, че всеки от вас, които имат мобилен телефон е разочарован от много нежелани SMS дневно. Много компании предлага неща за блокиране на нежелани обаждания и SMS с услуга, която ви позволява да блокирате нежелани обаждания и SMS. Днес ще говорим за приложение за Android, което може да ви помогне да блокирате нежелани обаждания и SMS. "Easy Filter" е безплатно приложение, което ви позволява да блокирате нежелани обаждания и SMS лесно и ефективно.
телефони
Както можете да видите на снимката по-горе, това ви дава възможност да блокирате всички или само даден списък с контакти. Снимката по-долу показва, че вие можете да нагласите, какво да прави приложението, когато имате нежелано повикване.
телефон
Така че, ако вие имате телефон с Android и искате да блокирате нежелани повиквания или SMS, това е решението.