Header Ads Widget

Управление на отдалечени сървъри чрез SSH

SSHMeIn 5 е приложение с отворен код, което можете да инсталирате на вашия собствен сървър, който позволява управлението на сървърите Unix от разтояние през уеб интерфейс AJAX с защитна стена.Позволява управление на екип от групи, конфигуриране на SSH достъп до портала, има множество визуални теми и др.Все повече фирми се обръщат към Unix технологията за своите сървъри.Следователно, трябва да има един лесен начин за управление на тези сървъри от разстояние, без да се застрашава сигурността на мрежата.SSHMeIn дава възможност за контрол чрез / 2.0 интерфейс AJAX.
сървари
SSHMeIn е безплатен за ползване.