Header Ads Widget

Проверете рейтинг на всеки сайт

Искате ли да знаете дали дадена интернет страница е безопасна. Най-добрия начин да се провери репутацията и ранга на всеки уеб сайт автоматично е с WOT.
сайт

WOT
е общност от милиони интернет потребители, които споделят опита си от сайтове, които посещават. WOT събира от потребителите коментари и мнения за да прецени дали даден сайт е безопасен за ползване.