Header Ads Widget

Ефектен начин за представяне на различни проекти с слайдшоу

Projeqt е инструмент, който ви позволява да създадете слайд шоу с всички видове съдържание: текст, изображения, клипове. Позволява представяне по няколко начина, създаване на страница с всички тях, включително връзки към социалните мрежи и друга информация.
видео
Интересно, оригинално, практично и ефикасно да представитв идеи, комбинирани в няколко субекта от един продукт.