Header Ads Widget

Създаване на електронна музика

Soundation Studio е безплатно онлайн приложение за музика. Дава възможност на всеки да направи цифрова музика в интернет. С достъп до много инструменти и ефекти. Не е необходимо да се регистрирате за да използвате Soundation Studio, но ако искате да запазите работата си в своя собствена сметка или профил ще трябва да се регистрирате и да влезете в влезете в нея, когато за записване музика.
музика
Той е изключително лесен за използване и всеки може да създаде електронна музика.