Header Ads Widget

Забележителности по света

Woomark е социална общност, в която потребителите могат да споделят за различни части от света с други потребители на тази платформа в различни категории. Потребителите могат да създават групи. Могат да бъдат специфични за дадено място или в световен мащаб или всяка група да принадлежи към различно място.
туризъм
Другите потребители могат да добавят места, които искат да си фаворити според оценката и мнението на други. Woomark също работи и за устройства с Android.