Header Ads Widget

Споделяне на видео от мобилни устройства

Oonair е продукт на една компания от Барселона, с офиси в Мадрид и Лондон, която предлага платформа за споделяне на видео от мобилни устройства в реално време. Позволява на всеки човек или фирма да комуникира чрез видео и снимки. Платформа, която позволява да общувате със други сътрудници от всяка точка на света с мобилен телефон.
видео
Представете се пред други фирми с мултимедийно съобщение.