Чат на живо и напълно безплатно за вашия уеб сайт

Zopim е онлайн чат и софтуер за малките предприятия в световен мащаб. Задължителен за тези, които трябва да има канал за обслужване на клиенти, решаване на проблеми и за улесняване процеса на продажба, zopim е безплатна версия ограничена до комуникационна подръжка.
чат

Zopim
е невероятно допълнение към нашия сайт.