Header Ads Widget

Параметрите на дънната платка

SpeedFan - инструмент с цел да следи параметрите на дънната платка. SpeedFan следи скоростта на вентилатора и температурата в системата, CPU, захранващия блок, твърдия диск и др. Основната функция: регулиране на скоростта на охладителя (ръчно и автоматично) в зависимост от съответните температури, като по този начин намалява консумацията на енергия по време на слабо използване на компютърните ресурси. Регулиране на скоростта на вентилатора е възможно само при условие, че дънната платка е инсталиран съответния сензор.
вентилатори
Също така, SpeedFan е в състояние автоматично да регулира честотата (цикъла) на вътрешния автобус процесор и PCI автобус.