Header Ads Widget

Следите Вашия имейл

DidTheyReadIt ви позволява да знаете кога имейла е отворен и прочетен. Използването на DidTheyReadIt е изключително лесно. Достатъчни са само 2 стъпки за да се активира. DidTheyReadIt е 100% съвместим с Windows и Mac, и най-различни електронни пощи.
поща
Когато получателят получи електронната поща, тя изглежда по същия начин, както всяка друга е-поща. Мигновенно, когато писмото е прочетено ще получите имейл, че съобщението е прочетено.