Мониторинг на системи във безжичния обхват на мрежата

Zamzom е инструмент, които ви помага да направите мониторинг на свързаните системи във всяка безжична мрежа. Помага при защитата на безжични мрежи и поддържане на сигурността. С изключително лесен за използване потребителски интерфейс, Zamzom сканира системата с Mac и IP адреси, които се използват от една безжична мрежа. Това отнема около 10 секунди. Zamzom разкрива дали някой е свързан към вашата безжична мрежа.
Wi-Fi сигорност
Незабавно предоставя информация за адресите, които са с достъп до вашата безжична връзка, които могат да причинят голямо намаление на вашата интернет скорост и рисковете за сигурността на мрежата.