Header Ads Widget

Създаване на икони в HTML5

Xiconeditor онлайн редактор на изображения и позволява да се създават персонализирани икони или Favicons без да се налага да използват сложни инструменти. Имате на разположение различни размери, които са 64 × 64, 32 × 32, 24 или 16 × 24 × 16 пиксела.
HTML5
След като приключите с създаването на Вашите Favicon, можете да визуализирате иконата в различни сектори на браузъра, или лентата за бързо стартиране.